Extra årsmöte – fastställa styrelsen för Attention Enköping

Extra årsmöte – fastställa styrelsen för Attention Enköping

Kallelse till Extra årsmöte för
Attention Enköping

Datum: 22/3
Tid: kl 18.30
Plats: Sandbrogatan 2 (Rugbylokalen) Enköping

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av justerare och tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5 Fråga om mötets behöriga sammankallande
6. Godkännande av dagordningen
7. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret/räkenskapsåret
8. Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner
a. Styrelsen beslutade under årsmötet, 27/1, att dela Attention Enköping-Håbo till Attention Enköping och Attention Håbo.
b. Styrelsen beslutade under årsmötet, 27/1, att ändra namnet på Attention Enköping-Håbo till Attention Enköping
c. Styrelsen beslutade under årsmötet, 27/1, att dela de innevarande medlen lika from den dag Attention Håbo är bildat.
9. Val av:
a föreningens ordförande för en tid av två år
b ledamöter för en tid av två år
c suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
10. Val av en revisor för en tid av ett år
11. Val av ledamöter till valberedningen varav en väljs som sammankallande
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas

pdf-fil här: Extra-årsmöte-2016

Delning av föreningen till två föreningar klart!

Delning av föreningen till två föreningar klart!

På styrelsemötet i går kväll i Enköping togs ett enhälligt beslut att dela på föreningen Attention Enköping-Håbo till två föreningar:
Attention Enköping och Attention Håbo.

Vi hoppas att ni tycker det är lika spännande som vi gör. Information kommer att skickas ut från Riksförbundet vad det innebär för dig som medlem, men du behöver aktivt inte göra något själv.

Finns det frågor om denna delning så går det jättebra att kontakta Jessica Stigsdotter Axberg, jessicaaxberg@gmail.com eller
Katri (Atti) Karlsson, katri.atti@stockholm.se eller
Brigitta Engholm på Attentions Riksförbund, birgitta.engholm@attention-riks.se

Vänliga hälsningar
Jessica och Katri, med resten av styrelsen

Inbjudan till årsmöte – 2016, 27 januari

Inbjudan till årsmöte – 2016, 27 januari

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE – 2016

Datum: Onsdag den 27 januari kl. 19.00

Plats: Sandbrogatan 2 (Rugbylokalen) Enköping

ÄRENDEN
• Godkännande av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
• Beslut om delandet av föreningen till två föreningar.
• Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2016
• Val till styrelsen och valberedning
• Motioner

Vill du skicka in en motion till styrelsen så måste den vara framme senast den 27 december 2015.
Fika med bullar och kakor kommer att serveras under kvällen.
Lämna meddelande att du kommer senast den 17 januari till styrelsen@attention-eh.se

Styrelsen önskar er varmt välkomna

 

Adress
Attention Enköping-Håbo
c/o Jessica Axberg
Lötenvägen 14, 746 96 Skokloster

Pdf-filer

• Årsmöte-2016

• Dagordning-2016

• Extra-årsmöte-2016

Nyhetsbrev Oktober 2015

Nyhetsbrev Oktober 2015

Styrelsebeslut på delning av Attention till två föreningar 

En för Enköping – en för Håbo

Vi i styrelsen upplever att det är svårt att täcka två kommuner som har så vitt skilda sätt att driva stora frågor som påverkar oss medlemmar. Både i skola och i arbetsliv. Därför har vi tagit fram förslaget att dela på oss, så att vi lättare kan fokusera kommunvis. Dvs från att ha varit en förening kommer vi att bli två.

På årsmötet tas beslut om delning av föreningen via röstning.

Om förslaget röstas igenom kommer Attention Riks att skicka ut information om vilken förening du tillhör och möjlighet till att välja annan om du så önskar.

Årsmötet kommer att hållas i slutet av januari. Mer info kommer framöver.

Ladda ned en pdf-fil på nyhetsbrevet här»

———————————-

KVÄLLSBAD i BÅLSTA

14 november – 17.15-19.15

Vi har bokat simhallen i Bålsta (ej relaxen).
Du kan bada så mycket du vill under två timmar. Ta med dig hela familjen, kom och bada – ät lite korv och fika.
Bålsta Simhall,  Adress: Badhusvägen 1, 746 32 Bålsta

Varmt välkomna.

senast 10 november anmäler ni hur många ni blir, till: styrelsen@attention-eh.se

———————————-

Föräldraträffar

Bålsta

PLATS: Anhörigcentrum,  Källgatan 12, Bålsta

Tisdagar, Tid: 18.30-21.00
27 oktober
17 november
1 december
15 december – avlslutning

Tag kontakt med oss via mail styrelsen@attention-eh.se, om du har frågor, eller läs mer här på hemsidan.

———————————-

Vi finns på facebook också : www.facebook.com/AttentionEnkopingHabo

Har du förslag på exempelvis aktiviteter, vill du hjälpa till på något sätt eller behöver du mer
information – hör då av dig till oss i styrelsen, styrelsen@attention-eh.se

Telefon: Katri Karlsson (Atti) 076-122 24 64 eller Jessica Stigsdotter Axberg 0708-20 39 72

Attention Utbildning – hösten 2015

Vi vill så gärna tipsa om Riksförbundet Attentions utbildningsförslag inför hösten 2015.
Här hittar du ett stort utbud – boka så fort du kan, de blir ofta fullbokade.

————————-

Välkommen till höstens kurser och utbildningar

Följande heldagar om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kan vi erbjuda i höst. Välkommen!

3/9 Grundkurs NPF, Stockholm

Sista anmälningsdag den 3 augusti. Mer information och anmälan

17/9 Fördjupningskurs NPF, Stockholm

Sista anmälningsdag den 3 september. Mer information och anmälan

23/9 Utbildning om Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF, Stockholm

Sista anmälningsdag den 25 augusti. Mer information och anmälan

30/9 Fördjupningskurs NPF, Örebro

Sista anmälningsdag den 31 augusti. Mer information och anmälan

8/10 Temadag autismspektrumtillstånd (AST), Stockholm

Sista anmälningsdag är den 10 september. Mer information och anmälan

15/10 Temadag Tjejer med NPF, Växjö

Sista anmälningsdag 16 september. Mer information och anmälan

21/10 Temadag ADHD, Stockholm

Sista anmälningsdag 22 september. Mer information och anmälan

22/10 Grundkurs om NPF, Göteborg

Sista anmälningsdag är den 22 september. Mer information och anmälan

28/10 Temadag Språkstörning, Västerås

Sista anmälningsdag är den 14 oktober. Mer information och anmälan

28/10 Grundkurs NPF skola, Norrköping

Sista anmälningsdag 30 september. Mer information och anmälan

5/11 Fördjupningskurs NPF, Stockholm

Sista anmälningsdag är den 7 oktober. Mer information och anmälan

26/11 Tidig upptäckt och tidiga insatser med Christopher Gillberg, Stockholm

Sista anmälningsdag är den 29 oktober. Mer information och anmälan

Lista på samtliga kurser

Varmt välkommen!
Ett tips är att anmäla dig i tid för att försäkra dig om en plats. Vi erbjuder även skräddarsydda uppdragsutbildningar om NPF. Vill du veta mer finns kontaktuppgifter på vår hemsida.

”Superanhörig”träffar

”Superanhörig”träffar

Tid: Måndag den 18/5 kl. 18.30 – 21.00

Plats: Anhörigcentrum, Sandgatan 1, Enköping

 

Utan dig hade livet för din anhöriga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) troligen sett helt annorlunda ut. Du inte är ensam, men ibland känner man sig som ensammast i världen! Kom och bara vara, lyssna, prata och fika. Det finns tusentals andra anhöriga i samma situation som du.

Välkommen till en första träff innan sommaren! Vi har som ambition att under hösten fortsätta med anhörigträffarna och även ha olika teman på kvällarna, med inbjudna gäster. Kom gärna med idéer och förslag på det.

Klicka på bilden så öppnas en pdf-fil som du kan skriva ut.
Microsoft Word - superanhörigträffar.docx

Årsmötet 4 mars 2015

Årsmötet 4 mars 2015

Ett härligt och livfullt årsmöte på Anhörigcentrum i Enköping.
Mötet startade 19.00 och Christina Granath var årmötesordförande.
Efter årsmötet fikade vi och vi var cirka 18 deltagare.

Styrelsen år 2015
Ordförande Jessica Axberg, Skokloster
Vice ordförande Katri Atti, Enköping
Sekreterare och medlemsregister Göran MånpärlaSkokloster
Kassör Mona Nacef Pettersson, Skokloster
Ledamot Marianne Ehlén, Enköping
Suppleant Tobias GustafssonEnköping
Suppleant
 Erika Sjöberg, härkeberga

Revisor Annelie Djurklou, Ekolsund
Revisor Christina Granath, Bålsta
Revisorsuppleant Lena Thorson, Enköping

Valberedning
 Monika Forsberg, Bålsta
Valberedning Michaela Wendel, Bålsta
Valberedning Patrik Svärd, Enköping

Styrelsen vill också särskilt tacka avgående i styrelsen:
Elisabeth Styffe, Fjärdhundra, Jeanette Sjöstedt, Fjärdhundra, Mirjam Andersson Rakuljic, Bålsta