Extra årsmöte – fastställa styrelsen för Attention Enköping

Extra årsmöte – fastställa styrelsen för Attention Enköping

Kallelse till Extra årsmöte för
Attention Enköping

Datum: 22/3
Tid: kl 18.30
Plats: Sandbrogatan 2 (Rugbylokalen) Enköping

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av justerare och tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5 Fråga om mötets behöriga sammankallande
6. Godkännande av dagordningen
7. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret/räkenskapsåret
8. Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner
a. Styrelsen beslutade under årsmötet, 27/1, att dela Attention Enköping-Håbo till Attention Enköping och Attention Håbo.
b. Styrelsen beslutade under årsmötet, 27/1, att ändra namnet på Attention Enköping-Håbo till Attention Enköping
c. Styrelsen beslutade under årsmötet, 27/1, att dela de innevarande medlen lika from den dag Attention Håbo är bildat.
9. Val av:
a föreningens ordförande för en tid av två år
b ledamöter för en tid av två år
c suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
10. Val av en revisor för en tid av ett år
11. Val av ledamöter till valberedningen varav en väljs som sammankallande
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas

pdf-fil här: Extra-årsmöte-2016

Delning av föreningen till två föreningar klart!

Delning av föreningen till två föreningar klart!

På styrelsemötet i går kväll i Enköping togs ett enhälligt beslut att dela på föreningen Attention Enköping-Håbo till två föreningar:
Attention Enköping och Attention Håbo.

Vi hoppas att ni tycker det är lika spännande som vi gör. Information kommer att skickas ut från Riksförbundet vad det innebär för dig som medlem, men du behöver aktivt inte göra något själv.

Finns det frågor om denna delning så går det jättebra att kontakta Jessica Stigsdotter Axberg, jessicaaxberg@gmail.com eller
Katri (Atti) Karlsson, katri.atti@stockholm.se eller
Brigitta Engholm på Attentions Riksförbund, birgitta.engholm@attention-riks.se

Vänliga hälsningar
Jessica och Katri, med resten av styrelsen